Croatia Records, 75 for 75
Croatia Records, 75 for 75 -

Zlatne godine Zagrebačke opere

Autor: Edison Bell Penkala

Kategorija: Pjevači

Izdavač: 2CD 6080090, Croatia Records, 2018.

Više o izdanju

Električne snimke 1927. – 1931.
CD 1
1. G. Rossini: Seviljski brijač, uvertira 3:31
Orkestar Zagrebačke opere, dirigent Oskar
Smodek, 1927.
2. G. Rossini: Seviljski brijač, cavatina Figara 3:14

Leo Mirković uz orkestar Zagrebačke opere,
dirigent Oskar Smodek, 1931.
3. V. Bellini: Mjesečarka, cavatina grofa
Rodolpha 2:57
Nikola Cvejić uz glasovir, 1930.
4. G. Verdi: Rigoletto, arija Gilde 3:57
Tinka Wesel-Polla uz orkestar Zagrebačke
opere, dirigent Oskar Smodek, 1928.
5. G. Verdi: Rigoletto, arija Rigoletta 4:12
Robert Primožič uz orkestar Zagrebačke
opere, dirigent Oskar Smodek, 1927.
6. G. Verdi: Traviata, arija Germonta 3:52
Drago Hržić uz orkestar Zagrebačke opere,
dirigent Oskar Smodek, 1928.
7. G. Verdi: Trubadur, arija grofa Lune 3:23
Rudolf Ertl uz orkestar Zagrebačke opere,
dirigent Oskar Smodek, 1927.
8. G. Verdi: Aida, arija Aide 4:05
Zdenka Zika uz orkestar Zagrebačke opere,
dirigent Oskar Smodek, 1928.
9. F. Cillea: Arležanka, tužaljka Federika 3:10
Pavao Marion Vlahović uz glasovir, 1927.
10. R. Leoncavallo: Pagliacci, prolog 5:40
Drago Hržić uz orkestar Zagrebačke opere,
dirigent Oskar Smodek, 1928.
11. R. Leoncavallo: Pagliacci, arija Nede 3:22
Zlata Gjungjenac-Gavella uz orkestar
Zagrebačke opere, dirigent Oskar Smodek,
1929.
12. R. Leoncavallo: Pagliacci, arija Canija 3:23
Mario Šimenc uz orkestar Zagrebačke
opere, dirigent Oskar Smodek, 1927.
13. G. Puccini: Manon Lescaut, arija Des
Grieuxa 2:21
Josip Rijavec uz orkestar Zagrebačke
opere, dirigent Oskar Smodek, 1927.
14. G. Puccini: La bohème, arija Mimi 3:54
Zlata Gjungjenac-Gavella uz orkestar
Zagrebačke opere, dirigent Oskar Smodek,
1927.
15. G. Puccini: La bohème, arioso Rodolpha 2:49
Josip Rijavec uz orkestar Zagrebačke
opere, dirigent Oskar Smodek, 1927.
16. G. Puccini: La bohème, Collinov napjev 2:13
Josip Križaj uz orkestar Zagrebačke opere,
dirigent Oskar Smodek, 1928.
17. G. Puccini: Madame Butterfly, arija Butterfly
3:02
Zlata Gjungjenac-Gavella uz glasovir, 1929.
18. G. Puccini: Turandot, arija Turandot 3:16
Zdenka Zika uz orkestar Zagrebačke opere,
dirigent Oskar Smodek, 1928.
19. U. Giordano: Fedora, arija Lorisa 2:35
Pavao Marion Vlahović uz glasovir, 1927.
20. U. Giordano: André Chénier, arija Gerarda
3:19
Nikola Cvejić uz glasovir, 1929.
21. U. Giordano: André Chénier, završni duet
4:29
Zdenka Zika i Mario Šimenc uz orkestar
Zagrebačke opere, dirigent Oskar Smodek,
1928.

CD 2
1. G. Bizet: Carmen, uvertira 2:14
Orkestar Zagrebačke opere, dirigent Oskar
Smodek, 1927.
2. G. Bizet: Carmen, habanera 3:23
Marta Pospišil-Griff uz orkestar Zagrebačke
opere, dirigent Oskar Smodek, 1927.
3. G. Bizet: Carmen, Seguidilla 2:44
Marta Pospišil-Griff uz orkestar Zagrebačke
opere, dirigent Oskar Smodek, 1927.
4. G. Bizet: Carmen, arija o cvijetu 3:46
Mario Šimenc uz orkestar Zagrebačke opere,
dirigent Oskar Smodek, 1927.
5. G. Bizet: Carmen, arija o kartama 3:09
Marta Pospišil-Griff uz orkestar Zagrebačke
opere, dirigent Oskar Smodek, 1927.
6. Ch. Gounod: Faust, arija Valentina (II. čin)
3:21
Rudolf Ertl uz orkestar Zagrebačke opere,
dirigent Oskar Smodek, 1928.
7. Ch. Gounod: Faust, podoknica Mephista 2:50
Aleksandar Griff uz orkestar Zagrebačke
opere, dirigent Oskar Smodek, 1928.
8. J. Offenbach: Hofmannove priče, arija
Olimpije 3:19
Tinka Wesel-Polla uz orkestar Zagrebačke
opere, dirigent Oskar Smodek, 1927.
9. I. Delibes: Lakmé, arija Nilakantea 4:26
Marko Vušković uz orkestar Zagrebačke
opere, dirigent Oskar Smodek, 1927.

10. C. Saint-Saëns: Samson i Dalila, arija Dalile 4:23
Marta Pospišil-Griff uz orkestar
Zagrebačke opere, dirigent Oskar Smodek,
1928.
11. J. F. Halévy: Židovka, arija kardinala de
Brognija 3:11
Aleksandar Griff uz orkestar Zagrebačke
opere, dirigent Oskar Smodek, 1930.
12. A. Thomas: MIGNON, arija Mignon 2:49
Marta Pospišil-Griff uz orkestar
Zagrebačke opere, dirigent Oskar Smodek,
1928.
13. R. Wagner: Tannhäuser, pjesma o večernjoj
zvijezdi 4:24
Drago Hržić uz orkestar Zagrebačke opere,
dirigent Oskar Smodek, 1927.
14. M. P. Musorgski: Boris Godunov, arija
Warlama 2:45
Aleksandar Griff uz orkestar Zagrebačke
opere, dirigent Oskar Smodek, 1928.
15. P. I. Čajkovski: Pikova dama, arija grofice
2:51
Marta Pospišil-Griff uz orkestar
Zagrebačke opere, dirigent Oskar Smodek,
1928.
16. P. I. Čajkovski: Pikova dama,, arija Tomskog
2:23
Nikola Cvejić uz glasovir, 1929.
17. P. I. Čajkovski: Evgenij Onjegin, arija
Gremina 4:25
Josip Križaj uz orkestar Zagrebačke opere,
dirigent Oskar Smodek, 1928.

18. I. pl. Zajc: Nikola Šubić Zrinjski, romanca
Zrinjskog 3:09
Marko Vušković uz glasovir, 1927.
19. I. pl. Zajc: Nikola Šubić Zrinjski, zakletva 2:50
Rudolf Bukšeg uz muški zbor i glasovir, 1929.
20. I. pl. Zajc: Nikola Šubić Zrinjski, finale 2:40
Rudolf Bukšeg uz muški zbor i glasovir,
1929.
Glavna urednica: Nikolina Mazalin
Urednik: Veljko Lipovšćak
Restauracija snimaka: Vladimir Smiljanić
Likovno oblikovanje: Veljko Lipovšćak,
Ivo T. Montina
Za izdavača: Želimir Babogredac