Croatia Records, 75 for 75
Croatia Records, 75 for 75 -

Zagrebački madrigalisti & Vladimir Kranjčević

Izdanje: Hrvatsko vokalno višeglasje 16. stoljeća

Autor: Zagrebački madrigalisti

Kategorija: Veliki dirigenti i ansambli

Izdavač: LSY – 66109, Jugoton, 1981.

Više o izdanju

Dirigent: Vladimir Kranjčević
Andrija Starić Motovunjanin: Tri frottole
1. Što nam svima kob dosudi 1:12
2.O čemu može još… 1:06
3.Rob sam tvoj…1:19
Andrija Patricij-Petris: Četiri madrigala
4.Dok ja u snu… 1:26
5.O blažen dan 1:55
6.O gospo, pogled bajni… 2:14
7.O što je lijep…2:19

Julije Skjavetić: Dva madrigala
8.I na mom nebu 1:35
9.Lice joj divno bje 1:58
Julije Skjavetić: Dvije gregeske
10.Čemu taj trud u zloći 1:35
11.Nemoj da prazna peć… 1:44
Lovro Županović – transkripcija
Vojmil Rabadan – prepjev
Julije Skjavetić: Tri moneta
12. Asperges me, Domine 2:07
13. Pater noster 4:17
14. Da pacem, Domine 2:04
Dragan Plamenac, transkripcija

Solisti:
Oriana Vozila – sopran
Darija Hreljanović – sopran
Hana Vlašić – sopran
Dobrana Milković – sopran
Kristina Beck – alt
Marija Klasić – alt
Nina Antonović – alt
Alma Bauk – alt
Želimir Puškarić – tenor
Dubravko Matuš – tenor
Damir Mujadžić – tenor
Krunoslav Špacapan – tenor
Bojan Pogrmilović – bas
Josip Lešaja – bas
Marijan Jurišić – bas
Ivan Pincetić – bas
Urednica-producentica: Vida Ramušćak
Ton-majstor: Vlado Štefanac
Organizator programa Blanka Šavorić, MIC
Snimljeno u Bazilici Srca Isusova Zagreb, Palmotićeva 31
Likovno oblikovanje: Vladimir Straža