Croatia Records, 75 for 75
Croatia Records, 75 for 75 -

Spli’ski akvarel

Autor: Ivo Tijardović

Kategorija: Opera, opereta, oratorij, balet

Izdavač: CD 5898696, Croatia Records, 2010.

Više o izdanju

 

Odlomci iz narodne operete u tri čina
Dirigent: Ivo Tijardović

1. Predigra 6:10
2. Uvodni zbor i pjesma barba Tome O, kućo
mala 9:13
3. Pjesma Tonča Doša san ti, dušo 4:46
4. Dvopjev Perine i Lešandra 2.45
5. Pjesma Tonča i zbora Svi batelanti 3 3:28
6. Dvopjev Marice i Tonča Tonči, moj dragi
Tonči 5:56
7. Tropjev Perina, Johnny, Willy Johnny nou
jesti, Willy nou piti 3:10
8. Dvopjev Marice i Tonča sa zborom S menom
višje se ne denjaješ 2:59
9. Tropjev Perina, Johnny, Willy 2:16
10. Finale Veštite starinske 1:02

Lica:
Toma Sale, stari batelant – Marijan Bujanić
Marica Salina, njegova kći – Zdenka Žabčić – Hesky
Tonči Morovica, kaliger – Zvonimir Prelčec
Perina Rapetinova, jena od oni – Lili Čaki
Lešandro Panpan, šofer – Franjo Paulik

Johnny, podoficir američke flote – Franjo Paulik

Willy, podoficir američke flote – Ivica Kiš
Lavendere, batelanti, bikari itd.

Ljubaznošću gospodina Ivana Tijardovića za
idejno rješenje omota korištene su grafike i
slike Ive i Ivana Tijardovića.

Likovno oblikovanje: Antonija Erceg
Godina prvog izdanja: 1962.
Tekstovi: Jagoda Martinčević
Prijevod: Tina Parisi
Urednica izdanja: Nikolina Mazalin
Za izdavača: Želimir Babogredac

Praizvedba operete 1928