Croatia Records, 75 for 75
Croatia Records, 75 for 75 -

Josip Hatze

Izdanje: Vokalna lirika

Autor: Josip Hatze

Kategorija: Hrvatski skladatelji

Izdavač: LSY – 68022, Jugoton, 1976.

Više o izdanju

1. Moja sudba (A. Harambašić) 2:03
2. Pastourelle
(M. Begović) 2:00
3. Suzi (M. Begović) 2:08
4. Cvati, cvati ružice (A. Harambašić) 1:08

5. Mojim pjesmama (L. Stecchetti – R. Dvornik) 2:23
6. Rob (S. S. Kranjčević) 3:46
7. Čežnja (F. Schiller – R. Dvornik) 2:14
8. Ljuven sanak (R. Katalinić-Jeretov) 2:11
9. Jesen (R. Baumbach – R. Dvornik) 3:22
10. Handžaru (R. Katalinić-Jeretov) 2:32
11. Lađa u noći (R. Katalinić-Jeretov) 2:05
12. Na ledini (R. Katalinić-Jeretov) 1:46
13. Veče na školju (A. Šantić) 1:53
14. Uvelo lišće (V. Trautzl – R. Dvornik) 1:57
15. Morska vrba (J. Dučić) 2:25
16. Majka (H. Badalić) 2:45
17. San (M. Begović) 2:15
18. Celo mi selo omilelo (M. Mitrović) 2:27
19. Legenda (R. Nikolić) 3:02
20. Da sam bogat (A. Harambašić) 1:51

Božena Ruk-Fočić – sopran (1-5)
Vladimir Ruždjak – bariton (6-10)
Nada Puttar-Gold – mezzosopran  (11-15)
Krunoslav Cigoj – tenor (16-20)
Mladen Raukar – klavir
Urednica-producentica: Vida
Ramušćak
Ton-majstor: Vlado Štefanac
Fotografije: Ivica Jakić
Pomoćnik fotografa: Luka Mjeda
Likovno oblikovanje: Ivan Ivezić