Croatia Records, 75 for 75
Croatia Records, 75 for 75 -

Ero s onoga svijeta

Autor: Jakov Gotovac

Kategorija: Opera, opereta, oratorij, balet

Izdavač: Za izdavača: Želimir Babogredac

Više o izdanju

 

Komična opera u tri čina, prema narodnoj priči

Libreto: Milan Begović

Solisti, zbor i orkestar Hrvatskog narodnog
kazališta u Zagrebu

Dirigent i skladatelj: Jakov Gotovac
Asistent dirigenta: Nikša Bareza
Zborovođa: Stanko Šimunić

CD 1
ČIN I. / ACT I
Na gumnu
1. Duni mi, duni, lađane 3:23
Đula i djevojke
2. Đula pred kućom sjedila  6:02
Đulina pripovijest
3. Vidjele ste, siđoh odozgora 09:49
Mićina priča
4. Evo torba…(Nek se dragi moj…) 8:05
Duet Miće i Đule
5. Da je tvoje, što je moje… 2:57
Ero (Mića), Marko i momci
6. Ero! Ko je? 6:53
Doma i Ero
7. Što je sjajno, Ero, žuto zlato! 4:38
Ero sam
8. Kad bih mogo, ja bih mu pomogo 0:30
Marko i Doma
9. Kao da sam tvoje misli znala 3:13
Doma, Marko, Đula i narod
(Finale I. čina)
T.T. 45:34

CD 2
ČIN II. i III. / ACT II & III
ČIN II. / ACT II
U mlinu
1. Brblje voda, žrvnji rokću…5:51
Simina pjesma
2. Ja sam gazda Marka žena! 3:37
Doma s Đulom u mlinu
3. Majko, majčice…2:45
Đulina tužaljka
4. Otari s lica suze, djevojko… 2:05
Sima, Đula i žene
5. Od mog dvora do dragina…4:07
Ero pred mlinom i Sima
6. A sad da vidiš čuda! 03:46
Ero i Marko
7. Juri, juri, stari sokole…1:43
Ero i potjera
8. Što su konji, Ero, za jašenje…
Ero sam 2:38
9. Šta ne ideš? Šta još stojiš? 5:37
Mića i Đula
10. Jao meni!… jao meni… 0:46
Sima, Marko i potjera
11. Ah! Ti si ovdje? 2:50
Doma, Marko, Sima i potjera
12. Šta da čovjek radi? 2:59
Marko
(Finale II. čina)
T.T. 76:44

ČIN III.
Na derneku
13. Skitao se budalina Tale 2:09
Narod na derneku
14. Oba mi se slomiše koljena 1:54
Doma i Marko
15. Ne dođoh na dernek da gladnim i žednim 0:59
Doma i Marko
16. Gazda Marko! – Počekaj! 2:30
Sima
17. Što su mome, Ero, za kradenje! 3:14
Ulazak Miće i Đule na dernek – narod
18. Ti znaš, Mića, dok sam dijete bila
Đula Mići 2:08
19. Jao meni, jao meni…1:29
Doma i Marko
20. Ćako, dragi ćako! 1:59
Đula
21. Čekaj samo čas… Bolno mi srce ko ptica
ranjena 3:40
Đulina priča
22. Neću da se dalje ponizuješ ovdje 2:00
Mića Đuli
23. Mene moja majka svjetovala
Mićino očitovanje  2:18
24. Pa šta si onda varao i krao?
Marko 3:4425. Što je sjajno, Ero, žuto zlato!
Erina priča 2:41
26. Kolo – Finale opere 6:52
Svi
T.T. 37:45

Lica:
Marko, bogati seljak – Drago
Bernardić
Doma, njegova druga žena –
Marijana Radev
Đula, Markova kći iz prvog braka – Branka
Oblak – Stilinović
Mića, Ero – Josip Gostič
Sima, mlinar – Vladimir Ruždjak
Čobanče – Božena Gatolin
Jedan momak – Franjo Vučković

Prvo izdanje: P&C Jugoton 1962
Glavni i odgovorni urednik: Mirko Cajner
Urednik i producent prvog izvornog izdanja: Pero Gotovac
Ton-majstor: Vladimir Štefanac
Tonski tehničar: Nikola Jovanović
Snimano u tonskom studiju Jadran filma Zagreb 1962
Digitalno reizdanje 2007
Urednik digitalnog izdanja: Đorđe Kekić
Likovno oblikovanje: Igor CC Kelčec
(hommage a I. Lovrenčić)
Prijevod: Graham McMaster
Digitalno remastirao: Goran Martinac
Za izdavača: Želimir Babogredac
Praizvedba opere 1935