Croatia Records, 75 for 75

CD2

Ero s onoga svijeta

Autor: Jakov Gotovac

Kategorija: Opera, opereta, oratorij, balet

Izdavač: Za izdavača: Želimir Babogredac

II. i III. ČIN

II.ČIN U mlinu

1. Brblje voda, žrvnji rokću...
2. Ja sam gazda Marka žena!
3. Majko, majčice...
4. Otari s lica suze, djevojko...
5. Od mog dvora do dragina...
6. A sad da vidiš čuda!
7. Juri, juri, stari sokole...
8. Što su konji, Ero, za jašenje...
9. Šta ne ideš? Šta još stojiš?
10. Jao meni!... jao meni...
11. Ah! Ti si ovdje?
12. Šta da čovjek radi?

III.ČIN

13. Skitao se budalina Tale
14. Oba mi se slomiše koljena
15. Ne dođoh na dernek da gladnim i žednim
16. Gazda Marko! - Počekaj!
17. Što su mome, Ero, za kradenje!
18. Ti znaš, Mića, dok sam dijete bila
19. Jao meni, jao meni...
20. Ćako, dragi ćako!
21. Čekaj samo čas... Bolno mi srce ko ptica ranjena
22. Neću da se dalje ponizuješ ovdje
23. Mene moja majka svjetovala
24. Pa šta si onda varao i krao?
25. Što je sjajno, Ero, žuto zlato!
26. Kolo – Finale opere