Croatia Records, 75 for 75

CD1

Đavo u selu, balet u tri čina (osam slika)

Autor: Fran Lhotka

Kategorija: Opera, opereta, oratorij, balet

Izdavač: 2CD-D-K 5011200, Croatia Records, 1983.

1. Uvod
2. I. čin Proljeće
3. I. čin Đavolove ruke
4. I. čin Na bunaru
5. I. čin Sajam
6. II. čin Kod đavolovog mosta
7. II. čin U paklu