Croatia Records, 75 for 75

CD1

Frano Parać

Autor: Frano Parać

Kategorija: Hrvatski skladatelji

Izdavač: LSY – 65069/70, Jugoton, 1987.

1. Muzika za gudače i čembalo
2. Sarabanda za simfonijski orkestar
3. Muzika za gudače
4. Collegium vocale za šest pjevača
5. Gudački trio