Croatia Records, 75 for 75

CD – popis skladbi

Tonko Ninić, violina i Darko Petrinjak, gitara

Autor: Tonko Ninić - Darko Petrinjak

Kategorija: Solisti

Izdavač: LSY – 61141, Jugoton, 1974.

Niccolò Paganini

1. I. Sonata u A-molu
2. II. Sonata u D-duru
3. III. Sonata u C-duru
4. IV. Sonata u A-duru
5. V. Sonata u E-duru
6. VI. Sonata u A-duru