Croatia Records, 75 for 75

CD – popis skladbi

Davorin Kempf

Autor: Davorin Kempf

Kategorija: Hrvatski skladatelji

Izdavač: LSY – 63291, Jugoton, 1989.

1. Arti mutatae
2. Muzika za klavir i elektroniku
3. Prolog, za orgulje i orkestar
4. Reminiscencije za puhački trio