Croatia Records, 75 for 75

CD – popis skladbi

Antun Dobronić

Autor: Antun Dobronić

Kategorija: Hrvatski skladatelji

Izdavač: LSY – 66056, Jugoton, 1979.

1. Skice s otoka Hvara
2. II. Gudački kvartet Pjesma snage i bola br. 2
3. Hajduk, ciklus pjesama za bas i klavir
4. Jelšonski tonci
5. Jugoslavenski pučki plesovi